Từ Khóa : Dạng tài liệu: Mã tài liệu
Số phân loại Phụ đề Số ISBN
Tác giả chính : Khoá học Số ISSN
Nhan đề :
Chủ đề : Bộ sưu tập      
Tiêu đề mô tả bổ sung :
             

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 4000)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Đánh cắp ý tưởng
Tác giả chính: Steve Cone; Vũ Hương dịch
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Tổng hợp Tp.HCM
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2016
Số trang: 247  trang
Số phân loại:
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Marketing căn bản
Tác giả chính: Trần Minh Đạo
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: ĐH Kinh tế Quốc dân
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2013
Số trang: 619  trang
Số phân loại:
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Cơ sở thiết kế trang phục
Tác giả chính: Võ Phước Tấn hiệu đính, Hoàng Ái Thư, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hằng
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2006
Số trang: 157  trang
Số phân loại:
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Design & layout
Tác giả chính: Alan Swann
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Trẻ
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2004
Số trang: 135  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Thủ thuật tinh chỉnh ảnh Photoshop CS2
Tác giả chính: Hữu Dũng, Hồ Tấn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Hồng Đức
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2011
Số trang: 216  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Tự học Adobe Photoshop CS2 trong 10 tiếng
Tác giả chính: Thành Đông, Hải Dương sưu tầm, biên soạn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Văn hóa - Thông tin
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2008
Số trang: 287  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Bài tập thực hành trên Corel Draw X3
Tác giả chính: Phú Hưng biên soạn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Hồng Đức
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2008
Số trang: 271  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Thiết kế mẫu và tạo ảnh nghệ thuật bằng hiệu ứng photoshop
Tác giả chính: Lê Tân, La Yến
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2003
Số trang: 143  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Tự học Photoshop CS4
Tác giả chính: Trí Việt, Hà Thành
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Văn hóa - Thông tin
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2010
Số trang: 271  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình thiết kế trang phục 5
Tác giả chính: Trần Thanh Hương
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: ĐHQG Tp.HCM
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2008
Số trang: 134  trang
Số phân loại: 6C9.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình môn học công nghệ may 2
Tác giả chính: Võ Phước Tấn hiệu đính, Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Huỳnh Văn Thức
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Thống kê
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2006
Số trang: 140  trang
Số phân loại: 6C9.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình toán cao cấp 2
Tác giả chính: Trần Diên Hiển, Phạm Văn Kiều
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Giáo dục
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 1998
Số trang: 171  trang
Số phân loại: 517(075.3)
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Vẽ kĩ thuật cơ khí
Tác giả chính: Trần Hữu Quế
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Giáo dục
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 1999
Số trang: 163  trang
Số phân loại: 6C5
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Coreldraw
Tác giả chính: Nguyễn Thị Phương Lan
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: ĐHQG Tp.HCM
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2002
Số trang: 231  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Tự học Coreldraw 13
Tác giả chính: Vương Anh sưu tầm, biên soạn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Giao thông Vận tải
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2007
Số trang: 251  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt - may
Tác giả chính: Hoàng Thị Lĩnh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2013
Số trang: 270  trang
Số phân loại: 6C9.2
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Photoshop
Tác giả chính: Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Văn Tài
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Trung tâm Tin học, ĐH Khoa học Tự Nhiên, DDHQG Tp. HCM
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2007
Số trang: 255  trang
Số phân loại: 6T7.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lí thuyết hóa học
Tác giả chính: Nguyễn Hạnh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Giáo dục
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2004
Số trang: 264  trang
Số phân loại:
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lí thuyết hóa học
Tác giả chính: Lê Tân, La Yến
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: H.
Khoá học: Giáo dục
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2004
Số trang: 136  trang
Số phân loại:
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật cắt may cơ bản: Thiết kế trang phục và tạo hình trang trí cơ bản
Tác giả chính: Nghệ nhân Hoàng Thúy
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP.HCM
Khoá học: Hồng Đức
Năm xuất bản, năm bảo vệ: 2012
Số trang: 263  trang
Số phân loại: 6C9.3
Phụ đề:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt: